Despre MISA (Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut)

Ce este Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut

 

MISA sau Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut este o asociație non-guvernamentală ce are ca scop promovarea valorilor spirituale autentice ale tradiției milenare yoga. MISA structurează învățăturile disciplinei milenare yoga pe principiile tradiționale și pe metodele descrise în textele yoghine antice de marii înțelepți din India. Obiectivul MISA este să îmbrățișeze esența tuturor acestor învățături spirituale autentice, într-un spirit de înțelegere și acceptare reciprocă, să le exprime într-o formă contemporană și astfel să creeze o conexiune între inimile tuturor căutătorilor spirituali de pe această planetă.

Mentorul spiritual al Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut este profesorul de yoga Gregorian Bivolaru. Înzestrat cu multe cunoștințe pe care le putem numi pe drept cuvânt enciclopedice, cu o bogată experiență practică și un veritabil talent pedagogic, Gregorian Bivolaru a reușit, după o perioadă dificilă de interzicere a tuturor disciplinelor spirituale în România, să pună bazele a ceea ce astăzi este Şcoala de yoga MISA – cea mai mare școală de yoga din Europa. Ea a fost înființată în anul 1990 ca organizație publică, avându-și însă rădăcinile în perioada comunistă, când se practica în cercuri restrânse și nu avea o structură atât de complexă ca astăzi.

Prin toate activitățile Asociației noastre, urmărim popularizarea practicii yoga și a cunoștințelor din domeniul spiritualității orientale, al medicinei tradiționale ayurveda, al medicinei alternative, al filosofiei și culturii orientale, al șivaismului, parapsihologiei, astrologiei, alchimiei, științelor de frontieră, religiei, simbolismului spiritual, științelor esoterice, pe care le abordăm atât teoretic, cât mai ales practic. Printre obiectivele noastre enumerăm colecționarea, traducerea, editarea și publicarea de informații, materiale și cărți utile, conexe cu domeniile menționate, precum și informarea celor interesați de aceste aspecte prin susținerea de cursuri de pregătire, organizarea de conferințe, simpozioane, ateliere, seminarii și tabere spirituale. De asemenea, suntem preocupați de realizarea unor activități de cercetare în domeniul yoga și ayurveda, precum și de crearea unor așezăminte spirituale și centre de cercetare în care să se poată studia și practica aceste discipline.

Susținem implicarea socială și urmărim să angrenăm voluntari în condițiile legii, pentru desfășurarea activităților și programelor Asociației. Credem în forţa oamenilor de a-şi descoperi propria esenţă dumnezeiască şi urmărim să creăm condiţiile necesare pentru o profundă şi reală descoperire de sine.

 

Sistemul de învățături MISA

 

Întregul sistem de învățături MISA este orientat către o profundă înțelegere a naturii umane, recunoscând astfel atât posibilitățile vaste, cât și responsabilitățile acesteia ca ființă spirituală. Învățăturile sunt puse la dispoziția cursanților sub forma unor cursuri săptămânale, atât teoretice cât și practice, predate de instructori experimentați care prezintă învățăturile antice într-o manieră modernă, adaptată mentalității occidentale. De-a lungul timpului, aceste cursuri au ajutat un număr mare de oameni să-și îmbunătățească viața sub toate aspectele sale, să-și păstreze sau să-și redobândească sănătatea, să obțină o stare de armonie și echilibru pe toate planurile și să aprofundeze aspectele spirituale practicând yoga în mod constant, perseverent și entuziast. Cursanții yoga primesc și materiale de curs tipărite cu informații prezentate in extenso pentru a asigura cadrul unui studiu aprofundat.

Începând din anul 1990, Școala de yoga MISA a deschis cursuri de yoga în peste 250 de localități din România și alte 33 de țări, iar numărul simpatizanților și al celor care au practicat sau practică yoga în cadrul oferit de MISA a fost evaluat la circa 35.000. Instructorii care predau yoga sunt selectați pe baza unor examene teoretice și practice și beneficiază de o pregătire specială.

Pe lângă cursurile săptămânale de yoga, sub egida MISA se desfășoară o serie de alte activități: publicarea revistei Yoga Magazin și a unui buletin informativ lunar, publicarea a numeroase cărți, organizarea de conferințe publice, de cursuri de șivaism kașmirian, de ayurveda, de parapsihologie, de alchimie, de eneagramă, de I Ching, de Kalachakra ş.a., organizarea de simpozioane şi tabere internaționale de yoga, de expoziţii cu tematică spirituală, precum și a altor activităţi care vizează trezirea nivelului de conștiință și dezvoltarea ființei umane pe toate planurile.

Astfel, prin toate activitățile, programele, scrierile si inițiativele sale, MISA se impune ca mișcare spirituală autentică de anvergură, reușind să asigure un cadru adecvat practicării și aprofundării învățăturilor spirituale tradiționale redate într-o manieră accesibilă gândirii moderne, păstrând totuși autoritatea spirituală a învățăturilor transmise.